NATJEČAJI

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Kremenko, Ravnateljica Dječjeg vrtića Kremenko iz Splita,raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1.PEDAGOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10  sati tjedno)

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

PEDAGOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine s nepunim radnim vremenom (4  sata tjedno).

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno – pola radnog vremena).