OBAVIJEST O UPISIMA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./25.

Upisi djece u Dječji vrtić Kremenko za pedagošku godinu 2024./25. vršit će se u periodu od 09.04. do
16.04.2024.g.
Prijava se vrši na način da popunjeni Zahtjev za upis sa pratećom dokumentacijom dostavite skeniran na
e-mail vrtića: info@kremenkovrtic.hr . Povratno ćete mailom dobiti šifru pod kojom je vaš zahtjev
zaprimljen.
Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti je na dnu Zahtjeva za upis.
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u PDF formatu uredno skeniranu i naslovljenu po sadržaju
dokumenta (npr. Zahtjev za upis, osobna iskaznica itd).
Nepotpuna i neuredna dokumentacija, te dokumentacija dostavljena izvan roka neće se razmatrati.
Rezultati upisa će biti objavljeni najkasnije do 03.05.2024.g. na web stranici vrtića.

Dokumentaciju za upis možete preuzeti ovdje:

» Zahtjev za upis
» Upitnik za upis
» Privola