Spremnost djeteta za uspješan polazak u školu

Autorica teksta: Ivana Toussaint, mag.paed.

Spremnost za školu

je kombinacija raznih vještina koje pridonose školskom uspjehu, a uključuju:

 • dobro tjelesno zdravlje
 • socijalnu i emocionalnu zrelost
 • jezične i komunikacijske vještine
 • sposobnost rješavanja problema
 • kreativno razmišljanje
 • općenito poznavanje svijeta u kojem dijete živi

Zrelost za školu

Zrelost za školu definira se kao:

“Posjedovanje takvog stupnja razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija koje će djetetu omogućiti uspješno savladavanje propisanog nastavnog programa.”

Tu razlikujemo četiri tipa zrelosti:

 

dijete treba biti u stanju izdržati nove tjelesne napore (nositi torbu, duže pješačiti, sjediti u klupi). Za pisanje mu je potrebna usklađenost mišića podlaktice, nadlaktice i šake zbog čega mora inati razvijenu muskulaturu i finu motoriku. Na sistematskom pregledu provjerava se razvijenost osjetilnih organa, naročito vida i sluha. Fizičku zrelost procjenjuje liječnik školske medicine.

podrazumijeva spremnost i sposobnost odgađanja zadovoljenja svojih potreba, sposobnost razumijevanja da ne može u svemu uspjeti odmah i iz prvog pokušaja, ali ne i odustajanje, već ulaganje dodatnog napora i traženje pomoći vršnjaka ili odrasle osobe. Ona pretpostavlja određeni stupanj emocionalne inteligencije, primjerenost reakcija i emocionalnu kontrolu.

najvažnija je za uspješno učenje. Obuhvaća razvijenost psihičkih funkcija, razvoj govora i jezika, mogućnost koncentracije, razvoj opažanja, pamćenja i učenja.

je usko povezana s emocionalnom zrelošću, a odnosi se na na usvajanje i na prilagodbu na moralne i društvene norme. Uključuje vještine komunikacije u razredu, sklapanje i održavanje prijateljskog odnosa s djecom i odraslima te prihvaćanje učitelja kao osobe od povjerenja. Važan dio socijalne zrelosti je i sposobnost odvajanja od roditelja i samostalnog funkcioniranja djeteta u zahtjevima školskog života.

Što škola podrazumijeva?

Što-skola-podrazumjeva
 • nove obveze i odgovornosti

 • rad i nova organizacija života

 • vrjednovanja, natjecanja

 • kritike i pohvale

 • uspjeh – neuspjeh

Informacije o djetetu

Pri procesu upisa u osnovnu školu informacije o djetetu dobivaju se kroz:

 • opažanje djeteta tijekom testiranja
 • individualno ispitivanje (izgovor glasova, glasovna analiza i sinteza)
 • pregled kod školskog liječnika
 • eventualne nalaze stručnjaka

Test spremnosti za školu nije test inteligencije već se njime procjenjuje ono o čemu ovisi uspjeh u
početnom školovanju: percepcija, grafomotorika, usvojenost informacija o svijetu oko sebe, praćenje i razumijevanje upute.

Školjkice-grupa

Prije polaska u školu dijete bi trebalo znati:

 • kako se drži knjiga, da tekst ide slijeva nadesno, odozgo nadolje te znati okretati listove
 • da se tekst sastoji od rečenica, rečenice od riječi, a riječi od glasova
 • shvatiti da tekst nosi neku poruku te prepoznati tu poruku u tekstu
 • prepoznati glasove u riječi
 • glasovnu analizu i sintezu
 • slova abecede
 • pročitati i napisati vlastito ime i prezime

Za kraj...

 • razvijajte pozitivne stavove djeteta prema školi
 • hvalite dijete za sve pozitivno što napravi
 • budite dosljedni u odnosu prema djetetovim obvezama
 • naučite dijete da se nosi s neuspjehom
 • uvažavajte osobitosti svog djeteta
 • potičite one aktivnosti u kojima je uspješno
 • pripremite dijete na promjene koje ga očekuju prelaskom iz vrtića u školu
 • ostavite djetetu vrijeme za igru
 • razgovarajte na koje načine može zatražiti pomoć ako ima problem
 • naučite dijete važne informacije koje mu mogu pomoći da bude sigurno
 • pažljivo planirajte godišnji odmor