PROGRAM

Program našeg vrtića uvažava načela usklađena s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj sa ciljem osiguravanja uvjeta za razvoj potencijala svakog djeteta kroz obogaćeno okruženje.

Djeca uče čineći u aktivnostima koje potiču učenje kroz igru, kreativnost, više razine misaonih procesa, kritično mišljenje, uočavanje i rješavanja problema, prepoznavanja osjećaja te pozitivne slike o sebi.

Osnovna načela u odgoju i obrazovanju su:

  • fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa
  • partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom
  • osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju
  • otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost za unapređenje prakse.
Vaznost-vrtica
ruksaci-22
radovi
CAP-logo-2