O PEDAGOŠKOJ METODOLOGIJI I VAŽNOSTI VRTIĆA U RAZVOJU DJETETA

U našem vrtiću provode se elementi programa Korak po korak, koja se temelji na individualizaciji, aktivnom sudjelovanju djece u odgojno-obrazovnom procesu, slobodnom i kreativnom izražavanju, slobodi izbora aktivnosti, razvijanju kritičkog mišljenja, samostalnosti te brige i odgovornosti za bližnje i okoliš, partnerstvu roditelja i odgojitelja, te poštivanju djetetovih potreba u cijelosti.

Svakom djetetu pristupamo individualno jer:

  • Svako dijete ima svoju dinamiku kojom se razvija i savladava određene vještine
  • Svako je dijete talentirano za neka područja.

Prateći razvoj i zanimanje djeteta za određene aktivnosti, nudimo mu materijale i stvaramo poticajnu sredinu da svoje vještine razvija u samo njemu svojstvenom ritmu.

Primjenjujemo u radu i elemente drugih certificiranih metodologija, programa, škola koja se bave razvojem djece ranog i predškolskog odgoja.

Iskrice-grupa
Školjkice-grupa
Vrtić-Kremenko-Djeca
Ribice-grupa

Koje su prednosti boravka djeteta u vrtiću?

Dijete je po svojoj prirodi kreativno, radoznalo i vrlo aktivno. To se najbolje vidi kroz djetetovu stalnu potrebu za kretanjem, istraživanjem i igrom.

Igra je poseban i najvažniji oblik učenja za djecu. Za spontanu igru djeci su potrebna znanja, doživljaji, dobri uzori, adekvatan i poticajan prostor, vrijeme, materijali i partneri za igru.

Vrtić je mjesto koje djeci pruža sve uvjete za nesmetanu i spontanu igru, uloga odgojitelja je da potiču djecu na samoprocjenu ,čime uče preuzimati odgovornost za svoje odlučivanje i djelovanje tj.za vlastite izbore i njihove posljedice.

Kvalitetna komunikacija dijete-odgojitelj ogleda se u osjetljivosti za različite potrebe djece i za primjeren i pravodoban odgovor na njih. Odgojitelj nije„SOLIST“nego „PRATEĆI VOKAL“u odgoju djeteta!

Uz brojna iskustva, znanja i vještine koje dijete stječe u vrtiću, jako je važna i socijalizacija.

Dijete u vrtiću nauči podnositi odvojenost od svojih roditelja kroz određeno vrijeme, stjecati povjerenje u druge odrasle osobe, nauči sa njima komunicirati, uspostavljati uspješne i stabilne odnose s vršnjacima, izboriti se za svoje potrebe u uvjetima grupe i znati se nositi sa cijelom paletom različitih osjećaja.

Sve su to vrlo značajne vještine koje su potrebne za snalaženje u složenim socijalnim odnosima, počevši od polaska u školu pa nadalje kroz život.

Svako dijete dolaskom u vrtić prolazi kroz proces prilagodbe. Prilagodba ili adaptacija je proces uspostavljanja socio-emocionalne povezanosti djeteta i odgojitelja, kao i navikavanje na novi prostor vrtića te višesatni boravak bez roditelja.

NAŠA MISIJA

“Pretvorimo zrcala u prozore.”

NAŠA VIZIJA

Osigurati optimalne uvjete za cjelovit razvoj osobnosti uz maksimalno uvažavanje dječjih potreba i interesa. Programsko usmjerenje uvijek prilagoditi skupini i pojedincu, temeljeno na humanističkoj razvojnoj koncepciji te razvijati i poticati partnerski odnos s roditeljima. Neprekidnim ulaganjem u vlastita znanja i sposobnosti izgraditi vrtić kao zajednicu onih koji uče.

SOBE

Sobe u kojima borave djeca organizirane su po interesnim razvojnim centrima s obzirom na materijale koji su u njima ponuđeni.

Tako imamo istraživački, obiteljski, likovni, stolno-manipulativni centar, centar građenja, centar pismenosti, čitaonica, obiteljski centar, ambulanta, kazalište itd.

 

Dijete u njima slobodno istražuje i bira ono što ga zanima.

PARTNERSTVO SA RODITELJIMA

Posebno smo usmjereni na partnerstvo sa roditeljima, otvorenost i povjerenje da dijelimo informacije o promjenama i razvojnim postignućima kod svakog djeteta,  kao podrška kroz sve životne izazove i faze odrastanja. Važna nam je suradnja sa širom zajednicom. Djeca odlascima u škole, kazališta, muzeje, knjižnice razvijaju svijest i doživljeno iskustvo pridonosi kvaliteti njihovog odrastanja i rada vrtića.

PREDAVANJA I RADIONICE

Tijekom pedagoške godine organiziramo više tematskih predavanja, radionica za roditelje i djecu, a već tradicionalni završetak pedagoške godine organiziramo u Park šumi Marjan na završnoj svečanosti –

protkanoj pjevanjem, igrama za roditelje i druženjem uz delicije pripremljene vrijednim rukama mama, očeva i baka.