ROBERTA JERČIĆ

ROBERTA JERČIĆ

ROBERTA JERČIĆ,pedagoginja Od početka studija znala sam da je jedini put za mene rad u dječjem vrtiću. Ako se mene pita, ja imam najbolji posao na svijetu. Rad s djecom nikad nije monoton, uvijek me nešto nauče, ali i reknu ono što odrasli možda i ne bi. Diplomirala sam i povijest umjetnost