Mate i Tina Kotarac

„Dječji vrtić Kremenko je naša druga obitelj, naša djeca kažu tamo nam je kao kod bake. Leo (mlađe dijete od 3,5): Mene je rodila mama, a teta Suze Saru(starije dijete 8,5 godina). Oboje govore da teta Vinka kuha bolje od tate. Kada nas naljute kažemo im da ako se ne poprave neće ići u vrtić i odmah sve poslušaju. Već smo zajedno predivnih 8 godina (od 2013) i još ćemo biti 3 godine.“