PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U našem vrtiću program predškole provodi se kao integrirani dio redovitog programa odgoja i obrazovanja djece u godini prije polaska u osnovnu školu. To znači da se Program primjenjuje u svakodnevnom radu u sklopu 10-satnog i 5-satnog vrtićkog programa.

Cilj je Programa planiranim sadržajima u poticajnom okruženju uz stručno vodstvo djecu osnažiti kako bi bili spremni za novu životnu stepenicu, a to je polazak u školu.

Metodologija rada zasniva se na interaktivnoj pedagogiji i usmjerena je na aktivno sudjelovanje svakog djeteta, te na ravnopravnoj komunikaciji i razmjeni misli i ideja između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Metodički postupci i oblici rada s predškolskom djecom razlikuju se od onih u prvom razredu osnovne škole.

Dječja igra je najbolji način rada jer u sebi sadrži idealan spoj svih onih pretpostavki za koje smatramo da su potrebne za učenje djeteta predškolske dobi.

Dijete kroz igru shvaća pojmove i njihove međusobne odnose, ulazi u uloge drugih, imitira, doživljava različita iskustva, pohvale, kritike… što čini temelj učenja i tako djeca rad pretvaraju u igru.